Menu

Træner profil

 

Fodboldtræner i Sanderum Boldklub - Træner profil

Som træner i Sanderum Boldklub skal du vide, at livet og atmosfæren i klubben er meget afhængig af dig og de øvrige trænere.
 
Uden jeres ressourcer ville fodboldafdelingen i Sanderum Boldklub ikke kunne eksistere. Det er vigtigt, at ingen er i tvivl om hvilke forventninger, du som træner har til klubben og til spillerne. 

Du skal heller ikke være i tvivl om, hvilke forventninger vi som klub har til dig som træner. Vi forventer bl.a., at du deltager i uddannelse m.v. for herigennem at udvikle træningen. 

Sanderum Boldklub tilstræber at give et så godt og varieret fodboldtilbud, at der opnås hold i alle rækker. 

Som træner bliver én af dine fornemste opgaver at give den enkelte spiller selvtillid og få ham/hende til at føle, at han/hun betyder noget. 

Det er meget vigtigt, at du bruger tid på at forklare spillerne, hvad du lægger vægt på såvel fodboldmæssigt som menneskeligt. 

Det er desuden vigtigt, at du er positiv, for din positive holdning er afgørende for, om spillerne bevarer lysten til at spille fodbold. Lysten er nemlig igen afgørende for en god udvikling - såvel fodboldmæssigt som menneskeligt. 

Træningen tilrettelægges efter niveau og alder. Desuden lægges der vægt på at der er leg og leglignende øvelser til træning hver gang - uanset niveau og alder. 

Fra og med ca. inddeles spillerne efter niveau. Træneren bør dog altid overveje den enkelte spillers situation i forhold til kammerater og klassetilhørsforhold. 

Den enkelte træners problem er også klubbens problem. Du kan altid henvende dig til fodboldafdelingens bestyrelse om stort og småt, med mindre du ønsker at løse problemet selv.

 

Klubbens forventninger til træner

Generelt forventes det, at trænere/trænerteamet: 
- Forvalter træning, kampe og omgangen med spillerne efter klubbens grundholdninger, som er formuleret i bl.a. trænerprofil, folderen velkommen i klubben og klubbens vedtægter. 

- Optræder på en fair, sportslig og ansvarlig måde overfor såvel egne spillere som modstanderes spillere og ledere. 

- I et vist omfang påtager sig rollen som opdragere i fodboldmæssige sammenhænge. 

- Optræder loyalt overfor Sanderum Boldklub herunder de fælles beslutninger. 

- Benytter udleverede klubdragt/T-shirt. (ikke andre klubbers dragter og aldrig dragt med reklame for konkurrerende tøjsponsor). 

- Deltager i to årlige trænermøder. 

I forbindelse med træning og kampe forventes det, at træneren/trænerteamet: 
- Tager hånd om materiellet – herunder sikrer sig at alle bolde låses inde efter brug. 

- Medvirker til at passe på banerne og klubbens materiel samt omklædningsrum m.v. 

- Hjælper modstandere tilrette og optræder som vært. 

- Møder i god tid så spillerne oplever, at der er voksne klar, når træningstiden starter. 

- Fokuserer på spillerne under træning/kamp. (eksempelvis ikke mobiltelefon). 

- Ikke ryger, mens han/hun er aktiv omkring børn/unge. 

I forbindelse med Sanderum Boldklubs arrangementer forventes det, at træneren/trænerteamet: 
- Uddeler sedler/beskeder til alle spillere og indsamler tilbagemeldinger/tilmeldinger herunder rykker spillerne for at få dem indsamlet. 

- Deltager eller alternativt sørger for en anden træner/leder til arrangementer. 

Som træner kan du forvente at: 
- Sanderum Boldklub sørger for tilmelding af hold til turneringer. 

- Sanderum Boldklub gør alt for at sikre det nødvendige antal trænere i forhold til antallet af spillere. 

- Få tilbud om betalte kurser inden for FBU / DBU. 

- Sanderum Boldklub afholder to årlige trænermøder, hvor der informeres om alt vedr. trænergerningen. 

- Sanderum Boldklub sørger for rekvisitter og udstyr til træning og kampe. 

- Modtage relevante stævneinformationer. 

- Sanderum Boldklubs ledelse er lydhør overfor forslag og ønsker. (det betyder ikke, at alt er muligt). 

- Få opbakning i forhold til spillere og forældre til klubbens grundholdninger og aktiviteter. 

- Få hjælp og opbakning til forældrekontakt. 

- Sanderum Boldklub tager sig af medlemsadministration, når du afleverer oplysningerne. 

- Få den nødvendige hjælp og vejledning om alle forhold vedr. trænergerningen. 

- I løbet af meget kort tid modtage et trænersæt. 

- Finde opdaterede informationer på hjemmesiden til hjælp for din trænergerning