Menu

Rygepolitik

Tobaksrygning i omklædningsrummene samt i øvrige lokaler, er i henhold til lovgivningen …...ikke tilladt.

Rygning må kun foregå udendørs. Ved overtrædelse af forbuddet kan/vil den/de blive bortvist.

Påtale vil blive givet på følgende måde:
1. Mundtlig 
2. Skriftlig 
3. Ekskludering

 

Odense Kommunes regler:

 1. Rygning er total forbudt på hele anlægget hvis børn under 18 år er til sted.
 2. Omklædningsrummene forlades altid i pæn stand.
 3. Gå ikke ind med støvler på i omklædningsrummene/klubhuset.
 4. Sluk altid for lys og vand efter dig.
 5. Sidste mand låser altid døren.
 6. Lyset på grusbanen slukkes altid efter brug.
 7. Mål sættes altid på plads efter træningen.
 8. Hjørneflag sættes altid på plads.
 9. Klubbens inventar eller udstyr må kun benyttes til det egentlige formål.
 10. Affald smides i affaldsspandene.
 11. Alkohol må kun nydes af personer over 18 år på klubbens område.
 12. Unødig færdsel på bane 1 er forbudt.
 13. Taler ordentligt til hinanden og respekter hinandens forskelligheder.
 14. Usømmelig optræden eller overtrædelse af nærværende ordensreglement kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid, eller medføre erstatningskrav.