Menu

Spillererklæring og Spillercertifikat

 

Spillererklæring
Til foråret 2016 gælder, at spillere der senest har spillet for en anden klub i foråret 2014 eller tidligere, ved sin underskrift – f.eks. på en spillererklæring – skal afgive en erklæring om ikke at have spillet turneringskampe for andre DBU-klubber og ikke at være i kontingentrestance hos andre DBU-klubber for indeværende samt nærmest forudgående turneringsår.
For ikke-myndige spillere afgiver forælder/værge denne erklæring – og den nye moderklub skal opbevare erklæringen og på forlangende kunne fremvise den for Lokalunionen.
                 
         
Spillercertifikat

Til foråret 2016 gælder, at der skal udfærdiges et elektronisk DBU spillercertifikat ved klubskifte, hvis spilleren har spillet i en anden klub i efteråret 2014 eller senere.

Hvis en spiller i dette eller det sidst forudgående turneringsår har deltaget i turneringskamp for en klub under en af DBU's Lokalunioner og nu vil skifte til at spille kampe for en anden klub under en af DBU's Lokalunioner som sin nye moderklub, skal denne nye moderklub via KlubOffice rekvirere spillerens DBU-spillercertifikat hos den afgivende klub. Først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub, kan spilleren deltage i kampe for sin ny moderklub under forudsætning af at pågældende er registreret og godkendt af lokalunionen.