Menu

Nyt fra Ungdomsafdelingen dec. 2019

image

Nyt fra Ungdomsafdelingen – december 2019

Kære Alle

November synger på sidste vers, og julemåneden banker så småt på døren, og dermed også klubbens traditionsrige indestævne i FKS-hallen. Desværre har tilmeldingerne til årets udgave af SB CUP ikke været overvældende, og der skal tænkes alternative tanker vedr. næste års stævne, så vi atter kan komme op på tidligere tiders antal deltagende hold.

SB CUP 30/11 og 1/12

Som skrevet i indledningen venter en af klubbens faste traditioner i denne weekend. SB CUP involverer mange frivillige hænder, det være sig f.eks. fire personer til dommerbordene, tre dommere og bemanding af stævnekontoret. Alt dette i tidsrummet 8-18 lørdag og 8-16 søndag, altså 8 personer hver time. Det giver i alt 144 ”mandetimer” weekenden over. Tak til Mads Hemmingsen, Bent Pedersen og Trine Jørgensen, som tog opgaven på sig m.h.t. at skaffe disse hjælpere. Tak til alle Jer som har budt ind på opgaverne.

Træner/leder/koordinator møde – lørdag 18/1 kl. 10.00

Et led i opstarten til den kommende sæson bliver et træner/leder/koordinator møde lørdag den 18. januar klokken 10.00.

Her mødes alle frivillige i Sanderum Boldklub til et møde, hvor fokus er rettet mod den kommende sæson, planlægning af denne og fælles retningslinier. Jeg arbejder stadig på dagsorden til mødet, men p.t. ser det således ud;

  • Velkomst
  • Klubbens planlægning af en sæson
  • Dommere/kampledere 2020
  • Vigtige datoer for 2020
  • Kunstgræs vs græs
  • Nyt fra bestyrelsen

Nærmere følger primo januar, men sæt kryds i kalenderen

Store træningsdag – med forældremøder

Lørdag den 1. februar træner alle klubbens årgange på kunstgræsbanen, satser på godt vejr, samtidig med at klubben afholder forældremøder med hver enkelt årgang.

 

Som klub ønsker vi at deltage i forældremøder, således at klubben kan fortælle nogle ting, og høre fra forældrene.  Dagen bygges op således, at hver årgang træner en time, mens forældrene er inde i klubhuset til møde med klubben. Information til hver årgang kommer primo januar.

Torsdag 19. december kl. 19.00

Bestyrelsen i Sanderum Boldklub har inviteret klubbens trænere og ledere til en lille julekomsammen torsdag den 19. december klokken 19.

Det er mit ønske, at alle prioriterer dette, således at vi alle kan ønske hinanden en god jul. Foruden hyggelig samvær vil der være en julevin til Jer alle, og lidt informationer omkring den ventende sæson.

FS-stævnet

 

Mellem jul og nytår afvikles der i Odense Idrætshal FS-Stævnet. Klubben er igen talrigt repræsenteret, og I ønskes alle nogle dage med indestævnet. Finalerne afvikles 30. december, så møde op og støt drengene fra Sanderum Boldklub i kampen om sølvfadet.

TAK

Til Jer alle skal der lyde en stor tak for indsatsen i 2019 – uden Jer ingen klub.

Frivilligheden i dagens Danmark er drivkraften i foreningslivet, og Sanderum Boldklub er absolut ingen undtagelse her.

I vil alle ultimo december modtage mine betragtninger om den forgangne sæson, samt blikket rettet mod de kommende tider.

 

John Emil Johansen

Børne- Ungdomskonsulent

Sanderum Boldklub