Menu

Data EU persondataforordning

image EU persondataforordning

De nye persondataregler stiller større krav til, hvordan foreninger og organisationer håndterer informationer om deres medlemmer. 

Så snart den endelig udformning af reglerne er kendt, udarbejder SB regler med opdaterede standarder til informeret samtykke og databehandleraftaler, som I kan benytte. 

Uafklaret hvad ny EU persondataforordning betyder for foreninger 

Den 25. maj 2018 træder en ny EU persondataforordning i kraft.

Forordningen omtales ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation).

Forordningen får betydning for, hvordan offentlige og private virksomheder må indhente, bruge og opbevare personlige data.

Det er fortsat ikke helt afklaret, hvad den nye persondataforordning kommer til at betyde for, hvordan foreninger skal håndtere personlige oplysninger som fx medlemskartoteker. Vi afventer lige nu Datatilsynets vejledninger til loven. Vejledningerne giver blandt andet svar på, hvordan loven skal fortolkes af fx foreninger. Du kan selv følge arbejdet med vejledningerne på Datatilsynets hjemmeside

Vi følger fortsat området tæt. Vi opdaterer løbende denne guide og holder jer orienteret i vores hjemmeside.