Menu

Generalforsamling 2018

image

SANDERUM BOLDKLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2018

                                                       

TIRSDAG d.27. marts 2018 KL.19.30 i Klubhuset.

 

Referat

 

 Valg af dirigent.     Formand indstiller Tommy Larsen. Tommy Larsen valgt.

 Formandens beretning: Godkendt.

 Kassererens beretning og fremlæggelse af regnskabet: Godkendt.

 Indkomne forslag. Forslag fra bestyrelsen: Regulering af kontingent. Godkendt.

Valg:

Formand. Gitte Rosborg: Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Flemming Helskov: Genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: John Hansen, ønsker ikke genvalg.

Nye bestyrelsesmedlemmer valgt: Lasse Boisen og Christian B Rasmussen.  

Suppleant Søren Hansen: Genvalgt.

Evt. Generel diskussion om sponsor og frivillige hjælpere. Formanden afslutter generalforsamling på den traditionelle måde.

 

Sanderum Boldklub

En Klub Vi Er Fælles Om