Menu

Fra Ungdom til Senior

 

Sanderum Boldklub vil have et særligt fokus på, at fastholde de ældste spillere i ungdomsafdelingen, men samtidig vil vi forsøge og hjælpe dem med overgangen fra ungdomsspiller til senior.

Dette gøres ved, at begynde integration af de mest modne spillere i seniortræningen.

Helt konkret gøres det ved hjælp af følgende tiltag:

  • Udvalgte ungdomsspillere træner et vist antal gange sammen med seniorspillerne. De bedste med 1. holdet og de øvrige med 2. holdet.

 

  • De udvalgte trænings pas, planlægges af ungdoms- og seniortrænerne i fællesskab.

 

  • De mest talentfulde ungdomsspillere der regelmæssigt træner sammen med 1. holdet, vil ligeledes kunne spille kampe på 1. holdet.

 

  • Det understreges overfor de udvalgte ungdomsspillere at de ikke kan deltage i seniortræningen, hvis træningen på deres primære hold ikke overholdes. Da vi i så fald svækkes i vores arbejde med at udvikle næste led i kæden.