Menu

Indkaldelse til generalforsamling

image
08. april 2022 kl. 09:41

Herved indkaldes til ORDINÆRE GENERALFORSAMLING , onsdag d.27. april 2022 kL.20.00 i klubhuset.

Indkaldelse til

SANDERUM BOLDKLUBS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Onsdag d.27. april 2022 kL.20.00 i klubhuset

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens beretning og regnskabet.
  4. Indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen til sanderumdk@hotmail.dk og fremlægges i klubhuset senest 4 dage før afholdelse.

        Forslag fra bestyrelsen: Kontingentsatserne jvf. klubbens vedtægter.

  1. Valg:

Formand Gitte Rosborg : Ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer   :  Arash Bakhshpour : Ønsker genvalg.

Loui  Erbs :  Ønsker ikke genvalg.

Michael Willumsen:   Ønsker genvalg.

Flemming Helskov:  Ønsker genvalg.

Evt. menige bestyrelsesmedlemmer….til div. udvalg / børnefodbold / sponsor.

Suppleant til bestyrelsen:

  1. Evt.

MVH

Bestyrelsen i Sanderum Boldklub

 

En klub vi er fælles om