Menu

Politik

Økonomi:
Bestyrelsen har besluttet, at alle økonomiske transaktioner der vedrører klubben, herunder stævner, forplejning, udlæg, repræsentation, kørsel mm. skal foregå fra bank- og/eller MOBILEPAYkonti der tilhører klubben. Dette gælder både ind- og udbetalinger.

Aftaler:
Der kan ikke laves mundtlige aftaler på vegne af klubben. Dette gælder for både bestyrelsen, udvalgsmedlemmer, trænere og alle medlemmer. Alle aftaler skal indgås skriftligt, dette skal endvidere kun først ske med bestyrelsens kendskab og skriftlige accept fra bestyrelsen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i Sanderum Boldklub

Luk