Menu

Pædofili

 

Sanderum Boldklubs politik mod pædofili:


SB ønsker at sikre vores ungdomsspillere mod pædofili.

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier, bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Gennem en effektiv kontrol i forbindelse med ansættelser, vil vi i videst mulig omfang beskytte vores yngste idrætsfolk mod disse uhyggelige overgreb, og via en åben dialog vil vi endvidere forsøge at beskytte vores ledere mod uberettiget mistanke og beskyldning.

SB vil benytte sig af den kontrolmulighed cirkuleret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.

Kontrollen gennemføres FØR alle nyansættelser af trænere og holdledere der er i direkte kontakt med børn under 15 år.

Ingen trænere/ledere med direkte tilknytning til børn under 15 år kan opnå ansættelse, såfremt de er anmeldt eller dømt i henhold til Straffelovens paragraf 222 og 223.

Trænere/ledere med direkte tilknytning til børn under 15 år, der ikke giver skriftligt samtykke til at indhente oplysninger i henhold til bekendtgørelsens § 36 kan ikke fortsætte deres ansættelsesforhold.

Kontrol af trænere og ledere via Det Centrale Kriminalregister bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk tryghedsfornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold. Dialog og intern orientering er mindst lige så vigtig. 

Aug 2019
Luk